Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4550
Authors Pere de Torroella
Titles Per tres mitgans son poder abilita
Incipit & Explicits text: Per tres mitgans son poder abilita … per amor donchs la millor part demostre
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: ababbccdcd
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), Obra completa 1:283-287
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 47
Editat a: Torroella et al. (2008), “Per tres migans son poder abilita [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, , n. xii
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 33
Editat a: Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca] , n. xi
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:30
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 91 , n. 180.21 (106:1)
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 133 (ed. ref.)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 161
Tractat en: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 629
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 5491
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 309
Title(s) Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits text: [ 309] Per tres migans son poder abilita … Per amar donchs la millor part demostra
Poetic Stanza 1 x 10
ID no. of Witness 2 cnum 4995
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 194
Title(s) Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 194] pere torroella sparca
text: Per tres mit jans / son poder abilita … Per amar donchs / la mjllor part de mostra
Poetic Stanza 1 x 10
ID no. of Witness 3 cnum 7566
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 175v
Title(s) Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 175v] Pere torroella esparça
text: P2Er tres mitgans son poder abilita … [ 176v] … Per amar donchs / la mjllor part demostra
Poetic Stanza 1 x 10
ID no. of Witness 4 cnum 6955
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 80
Title(s) Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 80] Sparca de .P. torroella
text: [P]Er tres migans / son poder abilita … Per amar donchs / la mjllor part demostre
Poetic Stanza 1 x 10
ID no. of Witness 5 cnum 5769
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lvj
Title(s) Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lvj] Sparça de .P. torroella
text: P6Er tres migans / son poder abilita … Per amar donchs / la millor part demostre | ffy
Poetic Stanza 1 x 10
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-06-11