Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4545
Authors Pere de Torroella
Titles Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça
Incipit & Explicits text: Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça … mon viure molt no és possible que sia
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10 10ï: ababcddc
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), Obra completa 1:288-292
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 45-46
Editat a: Torroella et al. (2008), “Los frets [e]strems que·l temporal [e]sforça [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, , n. xiii
Editat a: Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca] , n. xii
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:27
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 117 , n. 180.15 (138:19)
Editat a: Riquer et al. (1935), Poesies. Seleccions 34
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 183 (ed. ref.)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 175
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 5506
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 340
Title(s) Pere de Torroella, Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 340] Mossen pere torella / Sparca
text: Los frets estrems quel temporal esforca … Mon viure \molt/ es posible que sia
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 2 cnum 4991
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 192
Title(s) Pere de Torroella, Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 192] Sparca de pere torroella
text: Los frets estremps / quel temporal esforca … Mon vjure molt / nos posible que ssia
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 3 cnum 7575
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 184v
Title(s) Pere de Torroella, Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 184v] Sparça de pera torroella
text: L2Os frets strems / quel temporall sforça … Mon viure molt es possible que sia
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-06-11