Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4537
Authors Pere de Torroella
Titles De moltas bondats yo us vetg habundosa
Incipit & Explicits text: De moltas bondats yo us vetg habundosa … sola sou vós del món [sic] singular
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5 5ï 5ï 5 5 5ï 5ï 5 5ï 5ï 5 5 5ï 5ï 5 5 5 5: abcdabcdefghefghgh
Associated Texts Conté texid 10998 Pere de Torroella, De moltas bondats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 10998 Pere de Torroella, De moltas bondats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Conté texid 11003 Pere de Torroella, Yo us vetg habundosa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 11003 Pere de Torroella, Yo us vetg habundosa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
References (most recent first) Editat a: Cocozzella (2011), “Pere Torroella's Ambivalent Cobla sparsa: An Approach to the Misogynistic Background of Celestina, Act 1 (en premsa)”, Actes del XIIIe Col·loqui de la North American Catalan Society (Temple University, Philadelphia, 5-8 Maig 2010)
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 111-112
Editat a: Torroella et al. (2008-1986), “De moltas bondats yo us vetg habundosa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 210 , n. 180.8 (255:1)
Editat a: Cocozzella (1985-86), “Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner llemosí (The Hispanic Society of America, ms. B 2281)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 200 , n. v (ed. ref.)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2566
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-4-29 (BITECA manid 1748)
Copied 1371 - 1425 [?]
1476 - 1500 (textos afegits del final)
Location in witness f. 35
Title(s) Pere de Torroella, De moltas bondats yo us vetg habundosa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] jhesus maria jheronimus
text: De moltes bondats / jous veg habundosa | Tostemps apartada / de ujcis / e mal … Sis lig de larch / sert gran laor canta | Si per maytat / lo ujl parlar mespanta
Poetic Stanza 1 x 9, 1 x 2
Note els dos darrers versos no són editats per Cocozzella, perquè no apareixen al testimoni de Nova York; aquest poema i el següent foren afegits per mans posteriors; els dos darrers versos van precedits de la rúbrica “ffinjs”
ID no. of Witness 2 cnum 5486
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 270
Title(s) Pere de Torroella, De moltas bondats yo us vetg habundosa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 270] Cobla sparsa de lahor he deslaor
text: De moltas bondats / yous vetg habundosa … \crech/ Sola sou vos / del mon singular
Poetic Stanza 1 x 9
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-06-11