Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4530
Authors Pere de Torroella
Titles Ab vós me partria yo
Incipit & Explicits text: Ab vós me partria yo | si seguís mos pensaments … qui, forçant mos sentiments, | diu que no
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7 7 7 7 3: ababcddc
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 107
Editat a: Torroella et al. (2008-1986), “Ab vos me partria yo [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, , n. xxiia
Editat a: Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca] , n. xxiia
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 120 , n. 180.1 (138:48)
Editat a: Cocozzella (1985-86), “Los poemas inéditos de Pere Torroella en el Cançoner llemosí (The Hispanic Society of America, ms. B 2281)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 198 , n. i (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10273
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 333-334
Title(s) Pere de Torroella, Ab vós me partria yo, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 333] Endreca [sic]
text: Ab vos me partria yo | Si seguis mos pensaments … [ 334] … Quj forcant mos sentiments | Diu que no
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-06-11