Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4530
Format llibre. trans./imatge. microfilm
Title Microfilm de l'imprès F.B. 2362 de la BdC
Place / Publisher Napoli:
Date / Location 2002:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 136
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1561 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2362. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1498-03-28. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
Record Status Created 2000-10-26
Updated 2009-03-27