Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4521
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Mouras corrent la tremuntana ferma
Incipit & Explicits text: Mouras corrent la tremuntana ferma … los vostres peus lauant ab semblant aygua
Date / Place escrit 1497 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefghijklmn
Associated Texts part de texid 1888 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tragèdia de Caldesa, escrit 1458 a quo
References (most recent first) Roís de Corella et al. (2008), “Moura·s corrent la tremuntana ferma [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 82-83
Roís de Corella et al. (1994), Rims i proses 79-81
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 215 , n. 154.22 (267:1)
Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella 2:685-6
Rico (1984), “Imágenes del prerrenacimiento español: Joan Roís de Corella y la Tragèdia de Caldesa”, Estudios de literatura española y francesa, siglos XVI y XVII. Homenaje a Horst Baader 15-27
Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana 68-70
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 127-129 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 119-120
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 244-245
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7440
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness f. 37
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 37] Mouras corrent / la tremuntana ferma … [ 37v] … Los vostres peus / lauant ab semblant aygua
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 14, 1 x 13, 1 x 14
Note manca el v. 19 de l'edició de Miquel i Planas
ID no. of Witness 2 cnum 7729
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 86v-87v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 86v] Mouras corrent / la tremuntana ferma … [ 87v] … Los vostres peus / leuant ab semblant aygue
Poetic Stanza 3 x 14
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10