Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4519
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Des que perdí a vós, déu de ma vida
Incipit & Explicits text: Des que perdí a vós, déu de ma vida … que sola vós de mi sereu servida
Date / Place escrit 1497 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbaacca
References (most recent first) Roís de Corella et al. (2008), “Des que perdi a vos, deu de ma vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Martínez Romero (2002), “La poesía de Joan Roís de Corella, entre el amor y la honestidad”, Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval 544
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 129 , n. 154.9 (164:18)
Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana 61 , n. 16 (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5319
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness f. 50
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Des que perdí a vós, déu de ma vida, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 50] sparça
text: Desque perdi / a vos deu de ma vida … Que sola vos : de mi sereu seruida
Poetic Stanza 8 vv.
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10