Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4514
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Vetlant el lit suy'n un penser casut
Incipit & Explicits text: Vetlant el lit suy'n un penser casut … per qu'eu m'en call, [que] pus no·n cantaria
Date / Place escrit 1387 ad quem
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Pere el Cerimoniós et al. (2008), “Vetlan el lit, suy 'n un penser casut [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 162 , n. 132.3 (219:94)
Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 366-367 , n. vi.2 (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:53-54
Milà i Fontanals (1889), De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal 502-503 nota
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 92-93
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 7597
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1261 (BITECA manid 2774)
Copied Barcelona: 1378
Location in witness f. clxvv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvv] Cobles fetes per lo senyor Rey
text: Vetlan el lit suy nun penser casut … Perque men call que pus non chancaria [sic]
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note al recto d'aquest mateix foli es transcriu la carta del rei al seu primogènit
ID no. of Witness 2 cnum 7864
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Fons de Reserva, III-2 (BITECA manid 2770)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1471 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. 1v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v] Altres letres y Cobles fetes per dit Senyo Rey en Pere
text: Vetlan el lit suy nun penser casut … Per que [u tatxada] men call que pus non cantaria
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note entre la rúbrica i els versos es transcriu la carta del rei; al marge hi ha una anotació de l'arxiver sobre el registre d'original
ID no. of Witness 3 cnum 7826
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 26 (BITECA manid 1418)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1497
Location in witness f. ccjr-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccj] Cobles fetes per lo Senyor Rey
text: [ ccjv] Vetlan el lit suy nun penser casut … Per queu men call pus non cantaria
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7964
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. Fol.OA.16 (BITECA manid 2743)
Copied 1521 - 1600 ([?])
Location in witness f. [1]v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]v] En vn registro Secreto Curie del año M.ccclxxviii estaua lo sigujente Cobles fetes per lo Senyor Rey
rubr.: Cobles fetes per lo Senyor Rey
text: Vetlan al lit suy my penser casut … Perque mencall que pus non chantaria
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28