Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4513
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Mon char fill, per Sanct Antoni
Incipit & Explicits text: Mon char fill, per Sanct Antoni … qu'en perdes gran heredat
Date / Place escrit 1387 ad quem
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 7ï 8 7ï 8 8 7ï 8: ababbab
References (most recent first) Pere el Cerimoniós et al. (2008), “Mon char fill, per sanc Anthoni [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 70-71 , n. 44
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 87 , n. 132.2 (90:1)
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana
Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 364-366 , n. vi.1 (ed. ref.)
Roca i Heras (1929), “Johan I d'Aragó”, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 423
Milà i Fontanals (1889), De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal 503 nota
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 92
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8190
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1265 (BITECA manid 2775)
Copied Barcelona: 1378 - 1380
Location in witness f. 65ra-rc
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 65ra] Mon car fill per sent anthoni … [ 65rc] … Quen perdes tal heretat. Rex. Petrus
Poetic Stanza 2 x 7, 1 x 3
Note versos escrits en tres columnes, una per a cada estrofa
ID no. of Witness 2 cnum 7861
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Fons de Reserva, III-2 (BITECA manid 2770)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1471 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. 1
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Letres y Cobles per lo dit Senyor Rey en Pere Terç trameses a son primogenit don Joan
text: Mon car [char tatxat] fill per sent [sant tatxat] Antoni … quen perdes tal [gran tatxat] heretat. Rex Petrus
Poetic Stanza 2 x 7, 1 x 3
Note entre la rúbrica i els versos es transcriu la carta del rei; al marge hi ha una anotació de l'arxiver sobre el registre d'original
ID no. of Witness 3 cnum 7825
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 26 (BITECA manid 1418)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1497
Location in witness f. ccv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccv] Cobles
text: Mon char fill per sanct Antoni | Vos juram quets mal consellat … Per valent de sanct Celoni | Quen perdes tan gran heretat
Poetic Stanza 2 x 7, 1 x 3
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2011-03-21