Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4511
Authors Ramon Muntaner
Titles Lo sermó
E·l nom d'ayceyll ver Déus qui feu lo cel e·l tro
Incipit & Explicits text: E·l nom d'ayceyll ver Deus qui feu lo cel e·l tro … del alt senyor infant li sia acompanyats
Date / Place escrit 1325 - 1328
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 12 12 12 12 12 12 12 12…: aaaaaaaa…
References (most recent first) Editat a: Capuano (2015), “La Memòria de les maneres de les laurons en el corpus medieval de los scriptores rei rusticae catalanohablantes”, Manuscrits. Revista d'Història Moderna 446-57
Editat a: Muntaner et al. (2008), “E·l nom d'aceyll ver Deus qui feu lo cel e·l tro [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 227 , n. 116.1 (Aa:4)
Editat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 911-914
Editat a: Muntaner et al. (1975), Il sermo di Ramon Muntaner. La versificazione romanza dalle origini 48-63 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:41-46 (ed. parcial)
Editat a: Milà i Fontanals (1890), “Lo Sermo d'en Muntaner”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 251-259
Editat a: Muntaner et al. (1886), Crónica d'en Ramon Muntaner 525-532
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 85-94 (ed. parcial)
Editat a: Muntaner et al. (1860), Crónica catalana de Ramon Muntaner. Texto original y traduccion castellana acompañada de numerosas notas, por Antonio de Bofarull, traductor de la crónica de Jaime I y de la de Pedro II. Obra dedicada á la Excma. Diputación Provincial de Barcelona 516-522
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7463
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, K.I.6 (BITECA manid 1766)
Copied 1331 [?] - 1350 [?] (Gimeno Blay)
1601 - 1700 (alguns folis afegits a posteriori)
Location in witness f. 193v
Title(s) Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits rubr.: [ 193v] Lo sermo que yo .R. muntaner […] per lo passatge de Cerdenya
text: E3n dayll ver Deus qui feu lo cel el tro | En so degenentull faray un bell sermo … Galeres [?] faga fer laugeres com a ventall | En axils ballesters njran com a fiball
Condition fragment
Poetic Stanza 49 vv.
Note es copien els 50 versos inicials tret del v. 9 de l'edició moderna, que no apareix en aquest manuscrit
ID no. of Witness 2 cnum 7465
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1803 (BITECA manid 1215)
Copied Barcelona [?]: Desconegut, 1342-09-03 (colofó f. CLXvb, datació de la primera part)
Barcelona: Joan Francesc Boscà (Calmette), 1451 [?] - 1480-02-05 ad quem (ff. 161 i ss. mort de l'autor i, segons Calmette, seria autògraf)
Location in witness ff. cxljva-cxliijva
Title(s) Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits text: [ cxljva] E2N nom dayçellver deus qui fe el ceel el tro | En son deguj nancull faray .i. bell sermo … [ cxliijva] … Bastir ne hordonar e sant Jordi allats | De lalt senyor Jnffant li sia acompanyats
Poetic Stanza 240 vv.
ID no. of Witness 3 cnum 7464
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 4 (BITECA manid 1767)
Copied 1353-07-20
Location in witness ff. dxva-dxvvb
Title(s) Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits rubr.: [ dxr-v] Con an muntaner ordona .j. sermo rimat lo qual feu al senyor Rey darago qui feya be per lo pasatge de sardenya
text: [ dxva] E2n nom de sel uer deus qui feu lo sel eal tro | A honor e alaus del casal drago [sic] … [ dxvvb] … Bastir ne hordonar e sent iordi alats | Del alt senyor infant li sia aconpayats
Condition incomplet
Poetic Stanza 235 vv.
Note manquen els vv. 2, 9, 28, 33 i 54 de l'edició moderna. Per altra banda, després del v. 33 s'ha ratllat un vers repetit, que no hem comptabilitzat en el nombre de versos
ID no. of Witness 4 cnum 7931
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 759 (BITECA manid 1277)
Copied 1393 a quo - 1420
1601 - 1700 (f. 306)
Location in witness ff. cclxxiij-cclxxvijv
Title(s) Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxiij] Con en ramon muntaner remes ja letra mjnjstracio al sen en fant nanfos per lo pasatge de sardenya com sadeguns capdellar
text: [ cclxxiijv] [E]2n Nom daycell uer deus qui feu lo cell eltro | El so de guinecull feray j bell sermo … [ cclxxvijv] … Bastir ne hordonar, sent jordi allats | Dell alt senyor en fant li sia acompanyats
Condition incomplet
Poetic Stanza 239 vv.
Note manca el v. 9 de l'edició
ID no. of Witness 5 cnum 7469
City, library, collection & call number Catania: Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria, Vent. 6 (BITECA manid 1136)
Copied València [?]: 1401 - 1410 (Massó seguint a Savj-Lopez)
Location in witness ff. cxc-cxciiij
Title(s) Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits text: [ cxc] E3n nom dayseyl ver deus qui fe elj cel eltro | El son de ginatuyl faray .i. beyl sermo … [ cxciiij] … bastir nj ordonar e sent Jordi alats | del alt senyor Jnfant lj sia a Companyats. | amen
Poetic Stanza 240 vv.
ID no. of Witness 6 cnum 7295
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/16623 (BITECA manid 1815)
Imprint València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558
Location in witness ff. ccxxvj-ccxix
Title(s) Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxvj] CAPITOL CCLXXII. RECOMPTA lo sermo que yo R. Muntaner tramis al senyor Rey per lo passatge de Serdenya, e Corsega: per raho de conseyll donar al senyor Infant Nanfos, o almenys a fer redordar de totes coses
text: E6N nom daycell ver Deus qui feu lo cel, el thro | Enso de genentul faray vn bell sermo, … [ ccxix] … Bastir, ne hordonar, e sent jordi alats | Del alt senyor Infant li sia acompanyats. | Finis
Condition incomplet
Poetic Stanza 237 vv.
Note manquen els vv. 9, 72 i 145 de l'edició moderna
ID no. of Witness 7 cnum 7296
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1) (BITECA manid 1987)
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1562
Location in witness ff. ccxixv-ccxxiiv
Title(s) Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxixv] Capitol cclxxij. recompta lo sermo que yo R. | Muntaner tramis [sic] al senyor Rey per lo passatge de Serdenya, e Corsega: | per la raho de conseyll donar al Senyor Infant Nanfos, o al | menys a fer recordar de totes coses
text: E4N nom daycell ver Deus qui feu lo cel, el thro | En so de genentul [sic] faray vn bell sermo, … [ ccxxiiv] … Bastir, ne hordonar, e sent jordi alats | Del alt senyor Infant li sia acompanyats. | Finis
Condition incomplet
Poetic Stanza 237 vv.
Note manquen els vv. 9, 72 i 145 de l'edició moderna
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2018-03-12