Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4507
Authors Pere Joan de Masdovelles
Titles Tot ignorant se pense molt saber
Incipit & Explicits text: Tot ignorant se pense molt saber … si hou parlar, lo sentit lo reprèn
Date / Place escrit 1460 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10ï 10: abbacdcd
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 91
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:80
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 22 , n. 13
Archer (1994), “L'obra poètica de Pere Joan de Masdovelles”, Els Marges 73 , n. 4 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 146 , n. 104.6 (211:15)
Vilallonga (1984), “Uns llibres de la Biblioteca de Jeroni Pau”, Studia in honorem prof. M. de Riquer
Valls i Taberner (1918), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 111 , n. 41
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:135-136
Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 293
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 216
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 410
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4900
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 78v
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 78v] Cobla asparça
text: Tot ignorant / se pense molt saber … Si ab parlar / lo sentit lo repren
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7124
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 20v
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 20v] Cobla segons la qualitat dun fat grosser quj pensa molt saber lo qual no vull dir feta per lo dit Pere johan
text: Tot ignorant / se pense molt saber … Si hou parlar / lo sentit lo repren
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7011
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 117
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 117] Una cobla sparsa feta per en .P. johan de mas douelles
text: TOt ignorant / se pense molt saber … Si hou parlar / lo sentit lo repren
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 5828
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ciijv
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciijv] Altra cobla sparça feta per en .p. iohan de mas douelles
text: T6Ot ignorant / se pense molt saber … Si hou parlar / lo sentit lo repren
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10