Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4504
Authors Pere Joan de Masdovelles
Titles Liurada·us sou a mi no per amor
Incipit & Explicits text: Liurada·us sou a mi no per amor … Tant mala·y veu, no·us podeu castigar
Date / Place escrit 1460 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10 10ï: abbacdcd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Lliurada us sou a mi no per amor [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 153
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:3-4
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 250-253 , n. 29 (ed. ref.)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 23-24 , n. 16
Archer (1994), “L'obra poètica de Pere Joan de Masdovelles”, Els Marges 71-72 , n. 3
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 146 , n. 104.3 (211:21)
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3822
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 172r-v
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 172] Maldit fer per lo dit .p. johan de mas douelles vnj conant mig croat emig encadenat
text: Liuradeus sou / amj no per amor … [ 172v] … Tant malay ueu / nous podeu castigar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7127
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 22-23
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] Altre maldit fet per lo dit .P. johan en la setmana sancta
text: Liuradeus sou / amj no per amor … [ 23] … Tan malay veu / nous podeu castigar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5890
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxvr-v
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxv] Maldit fet per lo dit .P. iohan de mas douelles vnjçonant mig croat / e mig encadenat
text: LJuradaus sou / amj no per amor … [ cxxxvv] … Tan malay veu / nous podeu castigar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7010
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 116v-117
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 116v] Liuradaus ssou
rubr.: Mal dit ffet per lo dit .p. iohan de mas douvelles vnjçonant mig croat e mig encadenat
text: Ljuradaus sou / amj no per amor … [ 117] … Tan malay veu / nous podeu castigar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28