Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4502
Authors Pere Joan de Masdovelles
Titles Dona d'onor qui viure vol honesta
Incipit & Explicits text: Dona d'onor qui viure vol honesta … Mare de Déu, les vullats conservar
Date / Place escrit 1460 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10 10 10: abbacdcd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Dona d'onor qui viure vol onesta [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 151
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:5-6
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 242-245 , n. 27
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 20-21 , n. 12
Archer (1994), “L'obra poètica de Pere Joan de Masdovelles”, Els Marges 67-68 , n. 1 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 148 , n. 104.1 (211:41)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:136 (ed. parcial)
Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 294 (ed. parcial)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 217 (ed. parcial)
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3818
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 95v-96
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 95v] ffeta per pera johan demas douelles vniçonant mig croada e mig encadenada
text: dona donor / qui vjure vol onesta … [ 96] … Mara dedeu / les vullats conseruar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7123
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 19v-20v
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 19v] .P. Johan de masdouelles
text: Dona donor / quj viure vol honesta … [ 20v] … Mare de deu / les vullats conseruar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada ab endressa”
ID no. of Witness 3 cnum 7008
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 115r-v
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 115] .P. Johan de mas douelles vniçonant mig croada e mig encadenada
text: DOna donor / qui viure vol honesta … [ 115v] … Mare de deu / les vullats conseruar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada ab endraca”
ID no. of Witness 4 cnum 5888
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxxiijv-ciiij
Title(s) Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiijv] .P. Johan de masdouelles / vnjçonant mjg croada / e mig encadenada
text: D6Ona donor / qui viure vol honesta … [ cxxxiiij] … Mare de deu / les vullats conseruar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada ab endreça”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10