Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4499
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Vos sou sens par Verje, dona polida
Incipit & Explicits text: Vos sou sens par Verje, dona polida … visit-me donchs, ho feu que m'ho remeta
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:9-11
Masdovelles et al. (1999), “Vos sou sens par, Verje-Dona polida [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 33-34 , n. 20
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 181 , n. 103.178 (219:283)
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 14-15 , n. 6 (ed. ref.)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4872
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 8v-9
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vos sou sens par Verje, dona polida, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 8v] Obra denostra dona cabcuada e marjdada ffeta per mossen johan baranger de mas douelles caualler
text: Vos sou sens par / verje dona polida … [ 9] … Visit me donchs / ho feu que plor emeta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7131
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 32v-33v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vos sou sens par Verje, dona polida, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 32v] Obra de nostra dona capcaudada e marida feta per mossen Johan berenguer de masdouelles caualler
text: Vos sou sens par / verge dona polida … [ 33v] … Visit me donchs / o feu quens ho cometa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10