Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4498
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Vós no sentiu ço que sentir deuria
Incipit & Explicits text: Vós no sentiu ço que sentir deuria … ni vull per sso james me fassau ffesta
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10 10ï 10ï: abbaccdd
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 70
Masdovelles et al. (1999), “Vos no sentiu sso que sentir deuria [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 117-118 , n. 113
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 148-149 , n. 96
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 140 , n. 103.177 (200:39)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 145-146 , n. 104 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4795
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxiiijr-v f. 78r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiij] La hobre deuall scrita he ffeta ssobre vna dona quj feya festa ha hun home he lj donaua sentjment que lj volja be ab tota honestat he lo dit home en semblant manera la hamaua he moltes veguades he moltes veguades ho djx ala djta dona hj ella icnoraueu he nou creya he per que lo dit home la amaua honestament pregua amj ffes halguna hobre ssobre son cas per que aquella tremates ala djta dona quj icnoraua que ell lamas njla volgues amar honestament
text: Vos no sentju / sso que sentjr deurja … [ lxxxiiijv] … Nj vull per sso / james me fassau ffesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7218
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 136v-137v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 136v] Lo dit mossen Masdouelles
text: Vos no sentiu / ço que sentjr deuria … [ 137v] … Ni vull perço / james me fassau festa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6992
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 106r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 106] Altre per lo dit mas douelles
rubr.: [V]Os no sentiu / co que sentir deuria … [ 106v] … Ni vull perço / james me fassau festa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5807
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxviijv-lxxxviiij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: U6Os no sentiu / ço que sentir deuria … [ lxxxviiij] … Ni vull per ço / James me fassan festa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10