Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4493
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Un jorn, mirant, axi com ffer solia
Incipit & Explicits text: Un jorn, mirant, axi com ffer solia … be u sabeu vos hi persona cascuna
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 43
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:35-36
Masdovelles et al. (1999), “Un jorn, mirant, axi com ffer solia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 140-142 , n. 137
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 51-52 , n. 32
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 172 , n. 103.172 (219:208)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 177-179 , n. 127 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4909
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 119r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] Complants per depertiments mas douelles
text: Un jorn mirant / axi com fer solia … [ 119v] … beusabeu vos / epersona cascuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4819
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. ciijv-ciiijv ff. 98v-99v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ciijv] Lo dit masdouelles
text: Vn jorn mjrant / axj com ffer solja … [ ciiijv] … Beu sabeu vos / hj persona cascuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7143
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 49v-51
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 49v] Complants per departiments Lo dit masdouelles
text: Vn jorn mjrant / axi com fer solia … [ 51] … Beu sabeu vos / hi persona quescuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5780
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxiiijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiij] Complants per departiments -masdouelles-
text: U6N Jorn mirant / axi com fer solia … [ lxiiijv] … beu sabeu vos / hi persona cascuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6965
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 87r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 87] Complants per departiments mas douelles
text: VN jorn mirant / axi com fer solia … [ 87v] … Beu sabeu vos / hi persona cascuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10