Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4489
Format art. de llibre. edició. world wide web
Author Francí de Castellví
Narcís Vinyoles
Bernat Fenollar
Title Trobant se Març ab Venus en un temple [text electrònic a Internet]
Associated persons Antoni Ferrando (Ed.)
Source RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Source associated persons Costanzo Di Girolamo (Comp.)
Place / Publisher Napoli:
Date / Location 2008:
Internet http://www.rialc.unina.it/35.3.htm
Source of Data for Works texid 5271 Bernat Fenollar, Prevere, Mercuri, prest en sos modos y vias, escrit 1500 ad quem
texid 1443 Francí de Castellví… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 5270 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València… Per exercir Venus la sua glòria, escrit 1500 ad quem
Record Status Created 2000-10-24
Updated 2011-08-21