Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4488
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star
Incipit & Explicits text: Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star … apres d'equell, dos n'i podeu mesclar
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbaabba
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Tres anuigs tinch, qui·m fan penssiu star[text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:84-85
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 132-133 , n. 127
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 125 , n. 103.167 (157:3)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 166 , n. 117 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4951
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 161
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 161] Cobla sparca \johan berenguer de masdouelles/
text: Tres anygs [sic] tinch / qujm fan pensju star … Apres daquell / dos nj poden mes clar
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4809
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxxvjv f. 91v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxvjv] Lo dit masdouell[e]s coble ab tornada
text: Tres anujgs tjnch / qujm fan penssju star … A pres de quell / dos nj podeu mesclar
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7021
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 118r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 118] Altre
text: Tres enuyts tinch / quim fan pensiu star … [ 118v] … Apres da quell / dos nj podeu mesclar
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5841
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tres enuigs tinc qui·m fan pensiu star, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvv] Altre
text: T6Tres [sic] enuiyts tinch / quim fan pensiu star … Aopres [sic] daquell dos nj podeu mesclar
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28