Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4485
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Tot mon treball fins al jorn d'uy passat
Incipit & Explicits text: Tot mon treball fins al jorn d'uy passat … mostrau ves mi algun tant de voler
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Tot mon treballs fins al jorn d'uy passat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 264
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 125-126 , n. 120
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 160 , n. 103.164 (219:65)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 156-157 , n. 111 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4802
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lxxxviiijv-lxxxx ff. 84v-85
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot mon treball fins al jorn d'uy passat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviiijv] Lo dit masdouell[e]s
text: Tot mon treball / fjns al jorn duy passat … [ lxxxx] … Mostrau ves mj / algun tant de voler
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6000
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxvv-ccxxvj
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot mon treball fins al jorn d'uy passat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxvv] Mossen masdouelles
text: [T]Ot mon treball / fins al iorn duy passat … [ ccxxvj] … Mostrau vers mj / algun tant de voler
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7006
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 114r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot mon treball fins al jorn d'uy passat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Mossen mas douelles
text: [T]Ot mon treball / fins al iorn duy passat … [ 114v] … Mostrau vers mj / algun tant de voler
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10