Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4484
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Tot me perdi aquell doloros jorn
Incipit & Explicits text: Tot me perdi aquell doloros jorn … qui·m te huy pres: donchs, no·m vullau jequir
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Tot me perdi aquell doloros jorn [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 94-95 , n. 91
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 159 , n. 103.163 (219:64)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 114-116 , n. 82 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4770
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxvjr-v f. 60r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot me perdi aquell doloros jorn, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvj] johan berenguer de masdouelles
text: Tot me perdj / aquell doloros jorn … [ lxvjv] … Qujm te huy pres / donchs nom vullau jequjr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28