Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4480
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir
Incipit & Explicits text: Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir … qu'exi·u trop yeu en ma bone scriptura
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 63
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 19-20 , n. 16
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 76-77 , n. 51
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 166 , n. 103.159 (219:148)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 13-15 , n. 8 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4117
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xiiijv-xv ff. 11v-12
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiijv] johan berenguer de masdouelles
text: Tant ay ssofert / que plus auan ssofrjr … [ xvr] … Quexiu trop yeu / en ma bon escrjptura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7162
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 74-75
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Lo dit Masdouelles
text: Tant he soffert / que pus auant sofrir … [ 75] … Quexiu trop jo / en ma bonescriptura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5800
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxxiijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiij] Altra feta per lo dit masdouelles
text: T6Ant he soffert / que pus auant soffrir … [ lxxxiijv] … Quexiu trob yo / en ma bonascriptura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6985
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 102r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 102] Altre feta per lo dit mas douelles
text: [T]Ant he soffert / que pus auant soffer … [ 102v] … Quexiu trob jo / en ma bona scriptura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28