Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4475
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Sostenir pot dona, secretament
Incipit & Explicits text: Sostenir pot dona, secretament … e no a molts sostenir agualment
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbaabba
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Sostenir pot dona, secretament [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 105
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:39-40
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 133 , n. 128
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 125 , n. 103.154 (157:2)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 166 , n. 118 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4914
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 122
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 122] Cobla sparca
rubr.: johan berenguer de masdouelles
text: Sostenjr pot / dona secretament … En amar mi / ab ferm cor e senser
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició d'Aramon i Serra
ID no. of Witness 2 cnum 4810
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxxvij f. 92
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxvij] Lo dit masdouell[e]s sparssa
text: Sostenjr pot / dona secretament … E no amolts / sostenjr agualment
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7022
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 118v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 118v] Altre
text: [S]Ostenjr pot / dona sacretament … En amar un / ab ferm cor e sancer
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició
ID no. of Witness 4 cnum 5842
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvj
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvj] Altre
text: S6O stenir pot dona sacretament … En amar un ab ferm cor e senser
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7
Note manca el v. 8 de l'edició
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10