Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4473
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Singular sant, qui Miquel t'anomenas
Incipit & Explicits text: Singular sant, qui Miquel t'anomenas … e repos dar tostemps que mester sia
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Singular sant, qui Miquel t'anomenas [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 161-162 , n. 158
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 176 , n. 103.152 (219:246)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 206-208 , n. 148 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4842
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxxvr-v f. 120r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Singular sant, qui Miquel t'anomenas, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxv] Lo djt masdouelles obra del glorjos sent Mjquel
text: Sjngular sant / quj Mjquel tanomenas … [ cxxvv] … E repos dar / tostemps que mester sja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a Nostra dona”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10