Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4472
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Siau menbrant de so·us deu recordar
Incipit & Explicits text: Siau menbrant de so·us deu recordar … car Ell no fall, ffalli ne fellira
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Siau menbrant de so us deu recordar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 178-180 , n. 173
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 103.151 (219:106)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 231-232 , n. 163 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4857
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. cxxxxij-cxxxxiij ff. 137-138
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Siau menbrant de so·us deu recordar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxij] La hobre deuall scrita tremetj per lo dit mossen luys de vich al don carles prinsep de viana fill del dit senyor Rey daraguo sobre la sua preso la qual lj fonch donada
text: Sjau menbrant / de so us deu recordar … [ cxxxxiijr] … Car ell no fall / fallj ne felljra
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28