Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4471
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Si prest no·m val vostre gran gentilesa
Incipit & Explicits text: Si prest no·m val vostre gran gentilesa … un poch ves ell, dant-li dolça pestura
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Si prest no·m val vostre gran gentilesa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 45
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 34-35 , n. 30
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 53-54 , n. 34
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 175 , n. 103.150 (219:232)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 35-36 , n. 22 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4171
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xxiijv-xxiiij ff. 20v-21
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiijv] johan berenguer de masdouelles
text: Si prest nom val / uostre gran gentilesa … [ xxiiijr] … Vn poch ues ell / dantlj dolça pestura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7145
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 52v-53v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 52v] Lo dit Masdouellas
text: Si prest nom val / vostra gran gentilesa … [ 53v] … Vn poch vers ell / dant lj dolça pastura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5782
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxvv-lxvj
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvv] Mas douelles
text: S6J prest nom val / vostra gran gentilesa … [ lxvj] … Vn poch vers ell / dant li dolça pestura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6968
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 88r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 88] Mas douelles
text: SJ prest nom val / vostra gran gentillesa … [ 88v] … Vn poch vers ell / dant li dolça pestura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28