Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4468
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Si la fe fos per los tots be tenguda
Incipit & Explicits text: Si la fe fos per los tots be tenguda … lexant en pau aquells de bona vida
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Si la fe fos per los tots be tenguda [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 183-184 , n. 176
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 166 , n. 103.147 (219:146)
Balcells i Xuriach (1969), “El día del Museo”, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad 109-10
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 237-238 , n. 166 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4860
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. cxxxxvj-cxxxxvij ff. 141-142
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si la fe fos per los tots be tenguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxvj] La hobre deuall scrita a xxij deguost any MCCCCLxiiij assi en la Cjutat de Terraguona a mon Rey he senyor per la gracia de deu don Johan presentj jo johan berenguer de mas douelles presens ma senyora he Reyna larchabisbe de caraguosa don Alfonso deraguo fills del dit mon Rey he senyor vn Anrjch jnfant Nabot don lop durreya he don pedro frares mossen Rodrjgo de Rebolledo don loch de hurreya don mateu de muntada e molts altres barons cauallers he gentils homens he a la dita ma Reyna he senyora lobra apres seguent dequesta
text: Si la fe fos per / los tots be tenguda … [ cxxxxvijr] … Lexant en pau / aquells de bona ujda
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note diverses notes amb apreciacions històriques als marges del foli cxxxxvij. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10