Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4467
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Si james pusch del tot aconseguir
Incipit & Explicits text: Si james pusch del tot aconseguir … car en lo mon vuy tant no desig res
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Si james pusch del tot aconseguir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 65
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 119-120 , n. 115
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 79-80 , n. 53
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 159 , n. 103.146 (219:61)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 148-150 , n. 106 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4797
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxvr-v (bis) f. 80r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv (bis)] La hobre deuall scrita ffju jo djt johan berenguer per hun home quj es anamorat duna gran dona de la qual per sa ballesa he valor james pensaua auer be mas lo voler lj promatja en sagur que la consegujrja he que no duptas demanar lj sso quen volja he que cuntjnuadament la serujs he tingues aprop he ssobre lo desus dit pregua a mj lj ffes alguna hobre la qual pogues tremetre a la dita gran dona he per amor dell jo ffju la seguent la qual lj donj hj aquel[l] la tremes ala dita dona
text: Si james pusch / del tot aconsegujr … [ lxxxvv (bis)] … Car en lo mon / vuy tant no desjg res
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7164
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 76v-77v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 76v] Lo dit Masdouelles
text: Si james pusch / del tot aconseguir … [ 77v] … Car en lo mon / vuy tant no desig res
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6987
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 103r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 103] Altre feta per lo dit mas douelles
text: SJ james pusch / del tot aconseguir … [ 103v] … Car en lo mon / vuy tant no desig res
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5802
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxiiijv-lxxxv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: S6J James pusch / del tot acon seguir … [ lxxxv] … Car en lo mon / vuy tant no desig res
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10