Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4463
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Regne divis es desolat, perdut
Incipit & Explicits text: Regne divis es desolat, perdut … e·y fareu tant com los qui mes hi han
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:20-22
Masdovelles et al. (1999), “Regne divis es desolat, perdut [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 175-177 , n. 171
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 165 , n. 103.142 (219:135)
Balcells i Xuriach (1969), “El día del Museo”, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad 104-6
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 227-229 , n. 161 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4985
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 186v-187v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Regne divis es desolat, perdut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 186v] Mossen Johan baranguer demas douelles obra pressentada al S.R. a vila francha de penades en Lany M ccccLviiij
text: Regne diuis / es desolat perdut … [ 187v] … Ey fareu tant / com los quj mes hian | Senyor deuostra senyoria humjl vassall Johan baranguer de masdouelles
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”
ID no. of Witness 2 cnum 4855
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxxxviiij f. 134
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Regne divis es desolat, perdut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiij] La hobre deuall scrita fiu jo johan berenguer de masdouelles per la noua entrada en lo Regne del s[enyo]r R[ei] don johan La qual li presentj en la vila de vilafrancha a xvij de janer any MCCCCLviiijo en la casa de johan terre hun lo dit s[enyor] posaua presents lo Reuerent mestre de muntesa he de sent jordj Lo fill del dit S que era mestre de calatraua don pedro durreya a mossen Rebolledo he don llop durreya [..] de mossen martj torrella he molts daltres homens donor la qual apres aguj llegida he presentada al dit s[enyor] lo dit mestre de montesa pres he torna llegjr
text: Regne djujs / es desolat perdut … Ey fareu tant / com los quj mes hj han
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28