Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4462
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Qui pert lo temps detrás sso que no val
Incipit & Explicits text: Qui pert lo temps detrás sso que no val … ab tot, són cert, mengerà menys de sal!
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 4 10ï 10ï 10: abbaabba
Associated Texts la primera cobla és una demanda, i la segona una repliació, entre les quals s'interpola una resposta de texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Qui pert lo temps stras sso que no val [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Masdovelles et al. (2008), “Entes aveu tan be lo general [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 98 i 100
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:69-70
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 147-148 , n. 145
Archer (1994), “L'obra poètica de Pere Joan de Masdovelles”, Els Marges 75 , n. 6 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 125-126 , n. 103.141 (157:18) i 103.58 (157:17)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 187-188 , n. 135
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:138-139
Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 292
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 220
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 409-410
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4936
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 148v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 148v] Cobla sparca feta per mossen johan baranguer de mas douelles e tramesa ha son frare en pere johan de mas douelles
text: Qui pert lo temps / datras so que no val … ab tot son cert / menjara meyns de sal
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Replicacio”
ID no. of Witness 2 cnum 4827
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cx f. 105
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cx] La cobla deuall scrita tremetj jo a mon frare
text: Quj pert lo temps / detras sso que no val … Ab tot son cert / mengera menys de sal
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Replicassio”
ID no. of Witness 3 cnum 7015
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 117v-118
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 117v] Altra sparça feta per ell mateix e tramesa a son frare en .p. johan de mas douelles
text: [Q]Vi pert lo temps / detras ço que no val … Ab tot son cert / menjara menys de sal
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Replicacio”
ID no. of Witness 4 cnum 5835
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Altre sparça feta per ell mateix / e tramesa a son frare en .p. iohan de mas douelles
text: Q6Ui pert lo temps / detras ço que no val … Ab tot son cert / mengara menys de sal
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Replicacio”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10