Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4457
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Quan me ssove d'aquell jorn que parti
Incipit & Explicits text: Quan me ssove d'aquell jorn que parti … sino com pens me·n ffereu prest anar
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Quan me ssove d'aquell jorn que parti [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 66
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 118-119 , n. 114
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 80 , n. 54
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 103.137 (219:76)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 147-148 , n. 105 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4796
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxvr-v f. 79r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv] La hobre deuall scrita ffju per hun home quj era hj es anamorat duna donzella hj aturauen ab dosos djns vna Cjutat he comensaren ssi a morjr he los djts home e donzella acordaren axjr dela djta Cjutat hj debateren alsguns jorns qual sen hjrja prjmer pero alaffj la djta donzella volch lo dit home sens anas prjmer he de ffet partj he per tant com ell no sabja la dita donzella En qujna part hjrja tremes ala dita Cjutat vn seu serujdor per en tremetres la djta donzella hun era e sabut que anas lla hon ella fos lo dit seu serujdor he pregua a mj lj fes alguna hobre que lo dit seu serujdor donas ala dita donzella he jo sobre sson cas ffju la seguent
text: Quant me ssoue / daquell jorn que partj … [ lxxxvv] … Sj no com pens / men ffereu prest anar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7165
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 77v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 77v] Lo dit mossen Masdouelles
text: Quant me soue / daquell jorn que parti … Dequj sabeu / parti vltra mon grat
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8
Note manquen els vv. 9-44 de l'edició d'Aramon i Serra
ID no. of Witness 3 cnum 6988
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 103v-104
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 103v] Altre feta per lo dit mas douelles
text: [Q]Vant me soue / daquell iorn que perti … [ 104] … Sino com pens / men fereu prest anar
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 17-24 de l'edició d'Aramon i Serra La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5803
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxxvr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: Q6Uant me soue / daquell iorn que parti … [ lxxxvv] … Sino com pens / men fareu prest anar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28