Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4454
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus vey que·us plau per vos vaga rodan
Incipit & Explicits text: Pus vey que·us plau per vos vaga rodan … mas permatets vos prech d'amors, com suyll
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Pus vey que us plau per vos vaga rodan [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 62
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 12-13 , n. 10
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 75-76 , n. 50
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 140 , n. 103.134 (200:35)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 4-5 , n. 2 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4008
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xv-xi ff. 7v-8
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xv] joha[n] berenger de masdouelles
text: Pus uey que us plau / per uos uaga rodan … [ xi] … Mas permatets / uos prech damors com suyll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7161
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 72v-73v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 72v] Lo dit Masdouelles
text: Pus veig queus plau / per vos vage rodan … [ 73v] … Mas permeteu / vos prech demor com sull
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5799
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxxijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxij] Altra feta per lo dit masdouelles
text: P16Us veig queus plau / per vos vaia rodan … [ lxxxijv] … Mas permetets vos prech damor com sull
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6984
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 101r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 101] Altre feta per lo dit mas douelles
text: [P]Vs veig queus plau / per vos vaia rodan … [ 101v] … Mas permeteu / vos prech damor com sull
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28