Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4452
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus que sebi qu'e vostra senyoria
Incipit & Explicits text: Pus que sebi qu'e vostra senyoria … null temps l'agui ne·l posqui meyns aver
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Aramon i Serra (2008), “Pus que sebi qu'e vostre sensoria [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 61
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 49-50 , n. 46
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 74-75 , n. 49
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 103.132 (219:111)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 55-56 , n. 38 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4726
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxxijr-v f. 29r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxij] johan berenguer de masdouelles
text: Pus que sebi / que uostre senyorja … [ xxxijv] … Null temps laguj / nel posquj meyns auer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7160
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 71v-72v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 71v] Lo dit Masdouelles
text: Pusque sabi / que vostra senyoria … [ 72v] … James leguj / nel poguj menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6983
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 100v-101
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 100v] Altre feta per lo dit mas douelles
text: [P]Vs que sabi / que vostra senyoria … [ 101] … James lagui / nel pogui menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5798
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxjv-lxxxij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxjv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: P16Us que sabi / que vostra senyoria … [ lxxxij] … James lagui / nel pogui menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28