Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4451
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus per amar he de morir
Incipit & Explicits text: Pus per amar he de morir … null be·us en poria venir
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8ï 8ï 8 8 8ï 8ï 8: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Pus per amar he de morir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 46
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 37-38 , n. 33
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 55 , n. 35
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 198 , n. 103.131 (219:427)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 39-40 , n. 25 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4174
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxvv f. 22v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvv] danca feta per johan berenguer de masdouelles
text: Pus per amar he de morjr … Null be us en porja venjr
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7146
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 53v-54
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 53v] Lo dit Masdouelles
text: Pus per amar he de morir … [ 54] … Null ben vosen poria dir
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6969
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 88v-89
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 88v] Mas douelles
text: [P]Us per amar he de morir … [ 89] … Null ben vosen / poria dir
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5783
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxvjr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvj] Masdouelles
text: P16Us / per amar he de morir … [ lxvjv] … Null ben vosen / porja dir
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28