Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4449
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu
Incipit & Explicits text: Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu … pessar no·l pusch mes, ne ffer no·s poria
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 55
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 40-41 , n. 36
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 65-66 , n. 43
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 162 , n. 103.129 (219:92)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 43-44 , n. 28 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4716
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxvijr-v f. 24r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvij] johan berenguer de masdouelles
text: Pus no m feu be / ne ffer nol ma voleu … [ xxvijv] … Pessar nol pusch / mes ne ffer nos porja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7154
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 62v-63v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 62v] Lo dit masdouelles
text: Pus nom feu be / nj fer nol me voleu … [ 63v] … Passar nol pusch / mes nj fer nos poria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6978
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 97
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 97] Mas douelles
text: [P]Vs nom feu be / ni fer nol ma voleu … Ni sabra may / si morir na dauia
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 33-44 de l'edició. Al revers del mateix foli s'ha copiat el final d'una altra composició, sense cap rúbrica que indiqui la separació entre les dues peces
ID no. of Witness 4 cnum 5792
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxvjr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvj] masdouelles
text: P6Us nom feu be / ni fer nol me voleu … [ lxxvjv] … Passar nol pusch / mes nj fer nos porja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28