Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4448
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta
Incipit & Explicits text: Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta … veura que par no us pot [e]sser trobada
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Pus ma dolor tan fort tots jorns almenta [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 260
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 167-168 , n. 164
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 181 , n. 103.128 (219:282)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 215-217 , n. 154 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4848
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxxxjr-v f. 126r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxj] Lo dit masdouelles
text: Pus ma dolor / tan fort tots jorns almenta … [ cxxxjv] … Veura que par / no us pot sser trobada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 154
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5996
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxxiijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiij] Mossen masdouelles
text: [P]Vs ma dolor / tan fort tots iorns augmenta … [ ccxxiijv] … Veure que par / nous porasser trobada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7002
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 111v-112
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 111v] Mossen mas douelles
text: [P]Us ma dolor / tan fort tots jorns augmenta … [ 112] … Veure que par / nous pora sser trobada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10