Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4447
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus en tal punt m'avets, dona, portat
Incipit & Explicits text: Pus en tal punt m'avets, dona, portat … no·m plau d'uymes, mays vull trobar-me sol
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Pus en tal punt m'avets, dona, portat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 27-28 , n. 23
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 159 , n. 103.127 (219:58)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 25-26 , n. 15 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4164
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xviiij-xx f. 16-17
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus en tal punt m'avets, dona, portat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiijv] comjat ffet per johan berenguer de masdouelles
text: Pus en tal punt / mauets dona portat … [ xxr] … Nom plau duymes / mays vull trobarme sol
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28