Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4446
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pus dau raho a mi, de mal perlar
Incipit & Explicits text: Pus dau raho a mi, de mal perlar … que·us ha la gent molt per don'abetuda
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10 10ï 10ï: abbaccdd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Pus dau raho a mi de mal perlar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 39
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 146-147 , n. 144
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 45-46 , n. 28
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 139 , n. 103.126 (200:29)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 185-187 , n. 134 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4826
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cviiijr-v f. 104r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiij] Altre maldit ffet per lo dit masdouelles
text: Pus dau raho / amj de mal perlar … [ cviiijv] … Que us ha la gent / molt per donabetuda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7139
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 45-46
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] Maldit fet per lo dit masdouelles
text: Pus dau raho / amj de mal perlar … [ 46] … Queus ha lagent / molt per donabatuda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5776
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxjr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxj] Maldits en cobles masdouelles
text: P6Us dau raho / ami de mal parlar … [ lxjv] … Queus ha lagent / molt per donabatuda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6967
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 84r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 84] Mal dit en cobles mas douelles
text: [P]Vs dau raho / amj de mal parlar … [ 84v] … Queus ha lagent / molt per donabatuda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28