Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4445
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Prenguen espill los curials que son
Incipit & Explicits text: Prenguen espill los curials que son … em guarts daço que mes no dech estim
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10^ 10^ 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 4 i 5 , n. 258
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 183 , n. 103.125 (219:304)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:137-138
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 217-219
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 408 (ed. ref.)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7000
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 110v-111
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Prenguen espill los curials que son, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 110v] Mossen Berenguer de mas douelles
text: PrEnguen espill / los curials que son … [ 111] … Em guarts daço / que mes no dech estim
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5994
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxxijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Prenguen espill los curials que son, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxij] Mossen berenguer de mas douelles
text: [P]Renguen espill / los curials que son … [ ccxxijv] … Em guarts daço / que mes no dech estim
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10