Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4444
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Poderos Déu ez hom incomprensible
Incipit & Explicits text: Poderos deu ez hom incomprensible … e ço tot fel ab veritat decora
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 90
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:13
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 36 , n. 22
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 175 , n. 103.124 (219:231)
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 409 (ed. ref.)
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4906
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 101v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 101v] Cobla sparca feta per mossen johan baranguer de mas douelles
text: P2oderos deu / ehom jncomprensible … E co tot fell / ab ueritat decora
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7133
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 35v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 35v] Cobla sparça ffeta per lo dit masdouelles
text: Poderos deu / ez hom jncomprensible … E ço tot fel / ab veritat decora
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 6999
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 110v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 110v] Cobla sparça feta per mossen Johan Berenguer de mas douelles
text: POderos deu / ez hom jncomprensible … Eço tot fel / ab veritat decora
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 5827
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ciij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ciij] Cobra sparça feta per mossen iohan berenguer de mas douelles
text: P6Oderos deu / ez hom Jncomprensible … E ço tot fel / ab veritat decora
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-12-17