Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4443
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Pobre de joy e malestruch d'aymia
Incipit & Explicits text: Pobre de joy e malestruch d'aymia … jo vega vos per amor en prasura
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 109
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:94
Masdovelles et al. (1999), “Pobre de joy he malestruch d'aymia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 94 , n. 90
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 172 , n. 103.123 (219:205)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 113-114 , n. 81 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4964
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 167v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 167v] Altra \johan berenguer de masdouelles
text: Pobre de joy maluolgut daymia … Jo ueia uos / per amor en presura
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. El nom de l'autor ha estat escrit per una mà diferent de la del copista
ID no. of Witness 2 cnum 4769
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxvv f. 59v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvv] Altre ab tornada
text: Pobre de joy / he malestruch daymja … Jo vega uos / per amor en prasura
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5846
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvjv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvjv] Altre
text: P6Obre de Joy / e mal volgut daymja … Jo veiauos per amor enprassura
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7026
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 119
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] Altra
text: PObre de joy / e ma[luolgut daymia] … Jo veiauos / per amor en pressura
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la part de l'incipit marcada entre claudàtors no es veu al manuscrit. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10