Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4439
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Permès a Déu haver feta presó
Incipit & Explicits text: Permès a Déu haver feta presó … cel corregir, si vicis hi trobau
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:19-21
Tractat en: Riquer Permanyer (1997), Poemes catalans sobre la caiguda de Constantinoble 60-64 , n. 3 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 160 , n. 103.119 (219:75)
Editat a: Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 30-33 , n. 12
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4878
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 18-20v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Permès a Déu haver feta presó, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Obra feta per lo dit mossen johan baranguer de mas douelles caualler sobre la preso de costanti noble e laors de la creu
text: Permes adeu / hauer feta preso … [ 20v] … cel coregjr / si ujcis hi trobau
Poetic Stanza 13 x 8, 2 x 4
Note segons Massó: “En acabat d'una Endressa als jutges, se llegeix: Per honor J. B. de Masdouelles
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2011-10-28