Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4438
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Perdut he pler, deport, solas he riure
Incipit & Explicits text: Perdut he pler, deport, solas he riure … e sens vos gens de res no s'acontenta
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Perdut he pler, deport, solas he riure [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 68
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 111-112 , n. 109
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 146-147 , n. 94
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 172 , n. 103.118 (219:203)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 137-138 , n. 100 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4791
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxviiijr-v f. 73r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiij] La obre deuall scrita ses ffeta per vna dona quj auja promes donar lloch a son anamorat en certa part he pujxs mes sen entorn hj aquell partj romput e mal content della he Apres panadjnt sen tremes lj la djta hobra la qual fju jo johan berenguer per amor dell
text: Perdut he pler / deport solas he Rjure … [ lxxviiijv] … E sens vos gens / de res nosa contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7216
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 134-135
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 134] Lo dit mossen Masdouelles
text: Perdut he pler / deport solas e riure … [ 135] … E sens vos gens / de res no se contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5805
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxvjv-lxxxvij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvjv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: P16Erdut he pler / deport solars e riure … [ lxxxvij] … E sens vos gens / de res no se contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6990
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 104v-105
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 104v] Altre per lo dit mas douelles
text: PErdut he pler / deport solars e riure … [ 105] … E sens vos gens / de res no se contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10