Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4436
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda
Incipit & Explicits text: Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda … q'a lo dit temps, no·ure temps une stona
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 31 , n. 26
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 176 , n. 103.116 (219:244)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 30 , n. 18 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4167
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxi f. 18
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxi] johan berenguer de masdouelles cobla sparca sobrel temps
text: Per tant col temps / de temps en temps se muda … [ xxiv] … Fa lo dit temps / noure temps vnestona
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28