Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4435
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles ¨Per que·m digues que, sens vostre voler
Incipit & Explicits text: ¨Per que·m digues que, sens vostre voler … car may no·m fos bona, lleyal ne pura
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Per que·m digues que, sens vostre voler [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 42
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 133-134 , n. 130
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 49-50 , n. 31
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 103.115 (219:91)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 167-168 , n. 120 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4812
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxxvijv f. 92v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxvijv] Lo dit masdouelles
text: Per quem djgues / que sens vostre voler … Car may nom fos / bona lleyal ne pura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa amor”
ID no. of Witness 2 cnum 7142
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 48v-49v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 48v] Lo dit masdouelles
text: Per quem digues / que sens vostre voler … [ 49v] … Car may nom fos / bona leyal ne pura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 3 cnum 5779
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxiijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiij] Lo dit mas douelles
text: P20Er quem digues que sens vostre voler … [ lxiijv] … Car may nom fos / bona leyal ne pura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 4 cnum 6964
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 86r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] Lo dit mas douelles
text: PEr quem digues / que sens vostre voler … [ 86v] … Car may nom fos / bona leyal ne pura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note le dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28