Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4429
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles No·us cal estar, per que·us vulla mes be
Incipit & Explicits text: No·us cal estar, per que·us vulla mes be … ffent-me segur que no·m diguereu “no”
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “No us cal star, per que us vulla mes be [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 128-129 , n. 123
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 162 , n. 103.109 (219:105)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 161-162 , n. 114 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4805
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lxxxxijv-lxxxxiij ff. 87v-88
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·us cal estar, per que·us vulla mes be, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxijv] Lo dit masdouelles
text: No us cal star / per que us vulla mes be … [ lxxxxiij] … Ffent me segur / que nom djguereu No
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28