Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4427
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens
Incipit & Explicits text: No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens … mi reservant de tota gran prezura
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 74
Masdovelles et al. (1999), “No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 33-34 , n. 29
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 103.106 (219:90)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 33-34 , n. 21 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4170
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxijv-xxiij f. 19v-20
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxijv] johan berenguer de masdouelles
text: Nom clam demor / ab tot que molts turmens … [ xxiij] … Mi reseruant / de tota gran prezura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5811
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxxxjr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxj] Altra feta per lo dit masdouelles
text: N6Om clam damor / ab tot que molts turments … [ lxxxxjv] … Mi reseruant / de tota gran pressura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6996
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 108v-109
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 108v] Altre per lo dit mas douelles
text: [N]Om clam damor / ab tot que molts turments … [ 109] … Mi reseruant / de tota gran pressura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28