Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4426
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles No crech prengues ab major pacciença
Incipit & Explicits text: No crech prengues ab major pacciença … Gracies grans, si be may me das calda
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “No crech prengues ab major pacciença [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 51
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 44-45 , n. 40
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 61-62 , n. 40
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 172 , n. 103.105 (219:201)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 48-50 , n. 32 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4720
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxviiijv-xxx f. 26v-27
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviiijv] johan berenguer de masdouelles
text: No crech prengues / ab major pacciença … [ xxx] … Gracies grans / si be may me das calda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7151
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 59-60
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 59] Lo dit Masdouelles
text: No crech prengues / ab maior paciença … [ 60] … Gracies grans / sibe may me descalda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6974
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 92r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 92] Mas douelles
text: NO crech prengues / ab maior paciença … [ 92v] … Gracies grans / si be may me descalda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5788
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxviiijv-lxx
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiijv] Masdouelles
text: N6O crech prengues / ab maior paciença … [ lxx] … Gracies grans / si be may me de scalda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10