Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4425
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Mossen Guarau: pus lo temps es vengut
Incipit & Explicits text: Mossen Guarau: pus lo temps es vengut … pensant lo dan que seguir vos poria
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Mossen Guarau: pus lo temps es vengut [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 97
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:35
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 148-149 , n. 147
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 103.104 (219:89)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 189 , n. 137 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4908
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 118v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 118v] Altra feta perlo dit masdouelles quant ffou novj mossen guarau de seruello \ala torra de mossen Sacalm en lo mes de maig any M cccc xxxxiij/
text: Mossen guarau / pus lo temps es vangut … Pensant lo dan / que segujr vos porja
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 4831
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxijv f. 107v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxijv] La coble deuall scrjta ffju jo masdouell[e]s a mossen guarau de ceruello lo jorn que feu bodes ala torra de mossen cacalm [sic] en lo mes de may any xxxxiij
text: Mossen guarau / pus lo temps es vengut … Pensant lo dan / que segujr uos porja
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7014
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 117v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 117v] Altra feta per lo dit mas douelles quant fou nouj mossen Guerau de seruello
text: [M]Ossen guarau / pus lo temps es vengut … Pensant lo dan / que segujr vos poria
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 5834
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ciiijv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiijv] Altra ffeta per lo dit mas douelles quant fou nouj mossen Guerau de seruello
text: M6ossen guerau / pus lo temps es vengut … Pensant lo dan / que seguir vos porja
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10