Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4419
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras
Incipit & Explicits text: Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras … empre·y a mi, qui·n maldir no suy pochs
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abcdefgh
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 258-259 , n. 31
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 97 , n. 95
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 212 , n. 103.98 (263:2)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 117-118 , n. 86 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4777
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxvijv f. 61v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvijv] La cobbla deuall scrjta trematj jo johan berenguer a vn meu cossi quj amaua vna dona la qual auja asa uolentat he sabjeu jo ho sobre vna trena que ella auja feta dels seus cabells la qual lo dit mon cossi lj demena ells se barallaren car ella no lay volch donar ans lj djx que lj paguas dues camjsses que lj auja donades les quals aquell auja ja rompudes e mes que lj paguas ho lj tornas vn djamant que hauja donat he partirense fort mal he per la dita raho jo trematj lj la dita cobbla ala qual me respos no en rjms Car no sap de trobar preguant me lj fes vn mal dit sobre lo djt cas he fju ne dos quj son dejus scrits la hu de compas fort stret quj va per vocals laltre de rjms vnjsonans he la djta cobbla que lj trematj tenbe va per uocals hj es la saguent ffeuse a x de maig de lany xxxviij
text: Mos cars cossis / pus taymja ta Ras … Emprey a mj / qujn mar djr no suy pochs
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28