Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4417
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Morir me cuyt de dol e gran faunia
Incipit & Explicits text: Morir me cuyt de dol e gran faunia … e·m donarets per joya calque buscha
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Morir me cuyt de dol e gran faunia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 64
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 16-17 , n. 13
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 77-78 , n. 52
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 171 , n. 103.96 (219:198)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 9-10 , n. 5 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4114
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xiiv-xiiir f. 9v-10
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiv] johan berenguer de masdouelles
text: Morjr me cuyt / de dol e gran faunja … [ xiiir] … En donarets / per joya calque buscha
Poetic Form canço
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 5
ID no. of Witness 2 cnum 7163
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 75-76
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 75] Lo dit Masdouelles
text: Morir me cuyt / de dol e fellonia … [ 76] … Em donareu / per mon pler qualque buscha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6986
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 102v-103
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 102v] Altre feta per lo dit mas douelles
text: MOrir me cuyt / de dol e fallonja … [ 103] … Em donareu / per mon pler qualqua buscha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5801
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxiijv-lxxxiiij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: M6Oorir [sic] me cuyt / de dol e fallonja … [ lxxxiij] … Em donareu / per mon pler qualqua buscha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28